Projelendirme ve hibe desteklerine (ulusal ve uluslararası) erişim danışmanlığı

Sektör ihtiyaçlarına yönelik projelendirme

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin ilgi ve teknik altyapıya erişim desteği

Üniversite-sanayi proje işbirlikleri konusunda akademik danışman ya da çözüm ortağı ile eşleştirme

Fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma ve ticarileştirme

Kümelenme odaklı işbirlikleri ve desteklere yönlendirme, ağyapı oluşturma hizmetleri

Sanayi kuruluşlarının kapasite ve rekabetçiliğini artırmaya yönelik teknolojik yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyecek teknik analiz çalışmaları, teknoloji değerlendirmesi (Technology audit)

Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Danışmanlığı

Yetenek geliştirme ve danışmanlık desteği

Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon bilgi kaynaklarına erişim