İSTE TTO, bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. Üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliği sağlamayı temel misyon olarak benimsemektedir.

Bu nedenle, üniversitemizdeki akademik bilginin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturma konusunda bir ara yüz görevini üstlenmek üzere 23 Şubat 2016 tarihinde kurulmuştur.