Yapılan araştırma sonuçlarının ve üretilen bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesi sürecinde destek

Ulusal ve uluslararası hibe destek programları konusunda bilgilendirme, proje başvurusu hazırlama ve gözden geçirme

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması (patent araştırması, patent başvurusu yazma, başvuru yapma)

Proje işbirlikleri konusunda uygun firma ya da kurum ile eşleştirme

İş fikrini şirkete dönüştürme sürecinde Kuluçka Merkezi'nde işlik, çekirdek sermaye ve mentörlük desteği

İş fikirleri ve projelerin ticarileştirme analizinin yapılması ve yol haritası belirlenmesi

Projelendirme ve finansal desteklere erişimde danışmanlık

Desteklenen projelerde proje raporu hazırlama ve destek

Ticari prototipi hazır başvurularda teknoparklara erişim desteği

Girişim (risk) sermayesine erişim ve ağyapı hizmetleri

Yönlendirme ve rehberlik (Mentoring)