İş modeli kurgulama ve geliştirme desteği

İş planı hazırlama ve geliştirme desteği

Şirketleşme, finansal, mali ve idari konularda rehberlik ve yönlendirme

Uygun finansal destek programlarına yönlendirme ve destek

Fikir, ürün değerlendirme stratejisi geliştirme, koruma sürecinde yönlendirme ve destek

Melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarına erişim

İş fikri ve iş/proje çıktılarının ticarileştirilmesinde destek ve/veya yönetim

Yönlendirme ve rehberlik