Genler ve sporla ilişkileri üzerine araştırma ve çalışmalar yapan NextGen Firması ve İSTE Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ortak Ar-Ge faaliyetleri ve işbirlikleri geliştirmek üzere iş geliştirme toplantısında bir araya geldiler. Toplantıya İSTE-TTO Koordinatörü Seçkin Dilek ve İSTE-TTO Uzmanı mikrobiyolog Gamze Özge ÖZMEN de katıldı. İşbirliğinin nasıl gerçekleştirilebileceği ve nasıl projelendirilebileceğinin görüşüldüğü toplantıya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyuphan YAKINCI hocamız başkanlık etmiştir.