İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO), İskenderun ve yakın çevresindeki sanayi kuruluşlarının sınai mülkiyet bilincini yaygınlaştırma ve patent sayısını artırma hedefleri doğrultusunda, Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde; Patent Okuryazarlığı Temel Eğitimi” gerçekleştirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO); sadece İskenderun ve Hatay’daki kurum ve kuruluşlar ile değil, Doğu Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere, diğer kentlerdeki kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapıyor, Ar-Ge ve inovasyon odaklı proje ve eğitim danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

Bu kapsamda; İSTE-TTO ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğiyle, Adana’da faaliyet gösteren ve bünyesinde Ar-Ge Merkezi bulunan firmaların Ar-Ge altyapısını güçlendirmek amacıyla; “Ar-Ge Merkezi Çalışanlarına Yönelik Patent Okuryazarlığı Temel Eğitimi” gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odası’nda İSTE-TTO Koordinatörü Seçkin Dilek tarafından yapılan sunumda; sınai mülkiyetin firmalar için önemi, yapılacak yeni bir buluşun nasıl patentlenebileceği, Ar-Ge öncesi patent ön araştırma süreçleri, patent verilebilirlik şartları ile patent başvurusu hazırlanması ve başvuru süreçleri vb. hakkında detaylı bilgiler verildi.

İSTE-TTO’nun, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Merkezi olarak da faaliyet gösterdiğini belirten Seçkin Dilek; “Bilgi odaklı ekonomik değişim ve gelişmeler çerçevesinde şirketlerin maddi varlıklarının yanı sıra, sınai ve fikri mülkiyete dayalı gayri maddi varlıkların da ön plan çıktığı dikkat çekmektedir. Bu değişime ayak uydurabilmek ve bilgi odaklı büyüme sağlayabilmek amacıyla, şirketlerde çalışan araştırmacıların sınai mülkiyet konusunda kapsamlı olarak bilgilendirilmesi ve patent kavramının öneminin firma vizyonuna yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, İSTE-TTO olarak, sektör ve lokasyon gözetmeksizin, firmalara yönelik sınai mülkiyet konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu konuda ticaret ve sanayi odalarımızla da işbirliği yapıyoruz” dedi.