İSTE-TTO olarak her hafta düzenlediğimiz bölüm ziyaretlerimizde, akademisyenlerimize TTO desteklerini ve TTO ile ortak nasıl çalışmalar yapabileceklerini anlatıyoruz. İSTE Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojileri Bölümü hocalarımıza; Sınai Mülkiyet Kanunu ve patent başvuru süreçleri, ARDEB Proje süreçleri, TEYDEB Proje süreçleri ve Teknopark'ta şirket kurma ile alakalı güncel bilgiler aktardık.