WIPO'nun yıllık Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri (WIPI) raporuna göre, dünya genelindeki buluşçular 2018'de 3,3 milyon patent başvurusu yaptı . Global marka dosyalama faaliyeti 14,3 milyona, endüstriyel tasarımlarda ise 1,3 milyona ulaştı.
Çin'in IP ofisi , 2018'de en yüksek sayıda patent başvurusu almıştır. 1,54 milyon patent başvurusu ile küresel toplamın % 46,4'ünü oluşturan Çin, geçen yıla göre patent başvurularında %11.6 büyüme kaydetmiştir. Çin'i sırası ile izleyen ABD (597,141), Japonya (313,567), Kore Cumhuriyeti (209,992) ve Avrupa Patent Ofisi (EPO; 174,397) ofisleridir. Bu beş ofis birlikte dünya toplamının % 85,3'ünü oluşturmaktadır.
Türkiye 2017 yılında 8555 patent başvurusu yapmış olup 2018 yılında ise bu sayı 7466'ya gerilemiştir. Toplam patent başvurularında %-12,7'lik bir azalma yaşayan Ülkemiz; 2018 Yılında  1578 PCT başvurusu yaparak bir önceki yıla göre %26.1 oranında PCT başvuru sayısını artırmıştır.  2770 faydalı model başvurusu ile bir önceki yıla göre % -16.6 düşüş göstermiştir.