Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla
araştırma yapmaya teşvik etmeyi; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje
hazırlama kültürü kazandırmayı amaçlayan “TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri
Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı”
için 2021 yılı 2. dönem
başvuruları başlamıştır.
İlgili lisans ve önlisans öğrencileri hazırladıkları araştırma projeleri ile 21 Haziran 2021 - 30
Temmuz 2021 (17.30)
tarihleri arasında TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye
Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’na, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi
(http://e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
En çok 12 aylık süre ile desteklenebilecek araştırma projelerinin, proje başına maksimum
destek tutarı 5.000 TL'dir. Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir.
Bir danışman ilgili başvuru döneminde en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.
Program hakkında detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-
programlari/icerik-2209-b-universite-ogrencileri-sanayiye-yonelik-arastirma-projeleri-
destegi-programi adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca detaylı bilgi almak için İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje
Destek Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.


İSTE-TTO Proje Destek Birimi:
Koordinatör: Fatma BAKAL GÜMÜŞ ( fatma.bakal@iste.edu.tr )
Uzman: Kevser ÜNSALAN ( kevser.unsalan@iste.edu.tr )
Uzman: Asiye ŞAHİN ( asiye.sahin@iste.edu.tr )