Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla
araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri
Araştırma Projeleri Destek Programı”
için 2021 yılı 1. dönem başvuruları başlamıştır.
İlgili lisans ve önlisans öğrencileri hazırladıkları araştırma projeleri ile 21 Haziran 2021 - 30
Temmuz 2021 (17.30)
tarihleri arasında TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma
Projeleri Destek Programı’na, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (http://e-
bideb.tubitak.gov.tr)
üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
En çok 12 aylık süre ile desteklenebilecek araştırma projelerinin, maksimum destek tutarı
4.000 TL'dir. En az 1 en çok 3 öğrenci ve danışman öğretim elemanı ile başvurular
yapılmaktadır.
Program hakkında detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-
programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi

adresinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca detaylı bilgi ve destek almak için İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi Proje Destek Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

İSTE-TTO Proje Destek Birimi:
Koordinatör: Fatma BAKAL GÜMÜŞ ( fatma.bakal@iste.edu.tr )
Uzman: Kevser ÜNSALAN ( kevser.unsalan@iste.edu.tr )
Uzman: Asiye ŞAHİN ( asiye.sahin@iste.edu.tr )