Konu:               Yenilikçi Alternatif Kerevit Yetiştiriciliği

Konuşmacı:     Doç. Dr. Yavuz MAZLUM

                         İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü                     

Sunum Tarihi:  05 Ağustos 2021 Perşembe Saat:11.00

Sunum Yeri :   https://www.youtube.com/Ar-GeTV