Konu:   Üretim Artırma Operasyonları: Asitleme

Konuşmacı:    Dr. Öğr. Üyesi Sarper ÖZTÜRK

                        Batman Üniversitesi- Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü 

Sunum Tarihi:  21 Haziran 2021 Pazartesi Saat:14.00

Sunum Yeri :   https://www.youtube.com/Ar-GeTV