Konu:              Otonom Denizciliğin Deniz Taşımacılığına Etkileri

Konuşmacı:    Dr. Murat AYMELEK

                         İzmir Katip Çelebi Üniversitesi- Gemi Makineleri Ana Bilim Dalı

Sunum Tarihi:  05 Ekim 2021 Salı Saat:11.00

Sunum Yeri:     ZOOM- Toplantı ID: 422 165 3279