Konu:               Küreselleşmenin İktisadi Tarih Açısından Değerlendirilmesi

Konuşmacı:     Doç. Dr. Hakan ERYÜZLÜ

                         İskenderun Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Sunum Tarihi:  04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat:15.00

Sunum Yeri :   https://www.youtube.com/Ar-GeTV