Konu:   Genetiği Değiştirilmiş Süper İnsan Çağı

 Konuşmacı:    Dr. Selcen SEZER      

Sunum Tarihi:  13 Temmuz 2021 Salı Saat:15.00

Sunum Yeri :   https://www.youtube.com/Ar-GeTV