Konu:             Denetim Sistemleri ve Akıllı Denetleyiciler

Konuşmacı:    Prof. Dr. Beşir DANDIL

                        Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Sunum Tarihi:  03 Ağustos 2021 Salı Saat:11.00

Sunum Yeri :   https://www.youtube.com/Ar-GeTV