Proje yürütücülüğünü İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal mühendisliği öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun BEREKETOĞLU ve proje danışmanlığını bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Lütfi YOLA'nın yaptığı, ayrıca yardımcı araştırmacı olarak MalatyaTurgut Özal Üniversitesinden Doç. Dr. Tuğba Raika KIRAN ve İsveç Orebro Üniversitesinden Dr. Ajay PRADHAN'ın yer aldığı "Yeni Nesil Plastikleştirici olan 1,2-Sikloheksan Dikarboksilik Asit Diisononil Ester (DINCH)’in Bağışıklık Sistemi ve Metabolizma Üzerine olan Etkilerinin Araştırılması ve Tespiti için MXene Temelli Moleküler Baskılanmış Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması" başlıklı proje TÜBİTAK 3501 kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.
Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.