15 Temmuz 2021 tarihinde, 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, tematik alanda açılan ilk BiGG çağrısına başvurular bu sene de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla açılmıştır.

Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir.

  • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon Salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi amacına katkı sunacak çalışmalar
  • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
  • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
  • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
  • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Başvuru Şartları

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci olmak
  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olmak
  • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TUBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak

Son Başvuru Tarihi: 1 Ağustos 2022

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2022-2-bigg-yesil-buyume-cagrisi-acildi