İSTE-TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi, yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan bir ürüne çevrilmesi ve ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Türkiye ekonomisi için katma değer oluşturacak projeler oluşturmak misyonuyla hareket etmektedir.

Sizler için neler yapıyoruz?
 • Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için teşvik ve destekler sağlanması.

 • İSTE akademisyen ve öğrencilerinin girişimcilik konusunda (girişimcilik nedir, iyi bir girişim için öğrenilmesi gerekenler, vb.) bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırılması.

 • Girişimcilere kendilerini ve girişimlerini gerçekleyebilecekleri, iş fikir ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform, fiziksel altyapıyı sağlanması.

 • Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerinin en iyi şekilde geliştirebilmeleri için başarılı girişimler için olmazsa olmaz konularda danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

 • Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için: fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunmak, start-up ve/veya spin-off şirketler kurulmasına yardımcı olunması vb. ticarileşmeyi destekleyecek aktivitelerin sunulması.

 • Araştırmacıların, İSTE akademisyen ve öğrencilerinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknoparklarda) şirket kurma süreçlerine destek verilesi.

 • İSTE-TTO’nun girişimcilik ve şirketleşme konusundaki misyonu nedir?

  Günümüzde gençlerin girişimciliği (özellikle de teknoloji tabanlı girişimciliği) bir kariyer seçeneği olarak görmeleri kritik bir önem kazanmıştır. İnovasyon, girişimcilik ve Ar-Ge kültürü kazanmış genç nesiller, kurdukları girişimci şirketlerin büyümesi sayesine gelecekte ülkemize milyarlar değerinde katma değer getirecek ve ülkemizin rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak know-how’ı kazandırabilecektir.

  Bu sebeplerle İSTE-TTO, teknoloji tabanlı girişimciliğin bir kariyer olarak seçilebilmesini, ticarileşebilmesini ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunabilmesini’ hedeflemektedir

 • Teknoparkta şirket kurmak istiyorum. İSTE-TTO’dan nasıl destek alabilirim?

  İskenderun Teknik Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi Teknopark arasında yapılan protokol sayesinde İSTE akademisyen ve öğrencileri, Gaziantep Teknopark avantajlarından faydalanabilmekte ve kendi şirketlerini Gaziantep Teknopark bünyesinde kurabilmektedir. Şirket kurma sürecinde İSTE-TTO yetkilileri gereken tüm desteği vermektedir.

 • Teknoparkta şirket kurma süreci nasıl işlemektedir?
  • Şirket kuracak akademisyen, kendi bulunduğu üniversitenin Rektörlük makamına “şirket kurma talep dilekçesi” verir, ve Üniversite Yönetim Kurulu’ndan kabul kararını alır.

  • Teknopark yasası gereği Teknoparklarda şirket kurmak için bir AR-GE projeniz olmalıdır. Şirket kurmanın ikinci adımı olarak “Teknopark Proje Formunu” doldurmanız gerekmektedir.

  • Proje formu, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Teknopark Şirket kurma başvuru dilekçesi, Gaziantep Teknopark yönetimine verilir.

  • Gaziantep Teknopark Yönetimi başvurunuzu değerlendirir ve olumlu karar çıkarsa ofis seçimi yapılır.

  • Sözleşme yapılır ve şirket kuruluşu tamamlanır.

 • Teknoparkta şirket kurma masrafı yaklaşık olarak ne kadardır?

  Teknoparklarda şirket kurma süreci ile Teknopark dışında gerçekleşen şirket kurma süreci arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Kurulan şirketin türüne göre (limited-şahıs vs.) farklılık göstermektedir. Yaklaşık kuruluş maliyeti 1.500 TL ile 5.000 TL arasında farklılık göstermektedir.