İSTE-TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi, sanayicilere, akademisyenlere, girişimcilere ve öğrencilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimleri vermektedir. Buluşlarının değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermektedir. Ayrıca buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunmaktadır.

Sizler için neler yapıyoruz?
 • Üniversitemiz içinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSHM) yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz.

 • Üniversitemizde üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet veriyoruz.

 • İSTE ekosistemi içerisinde yer alan girişimcilere, fikirlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması noktasında destek veriyoruz.

 • Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturmak, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve teklif sunma gibi hizmetler veriyoruz.

 • Patent/Faydalı Model başvurusu yapmak istediğim bir buluşum var. İSTE-TTO’dan nasıl destek alabilirim?
  • Patent/Faydalı Model başvurusu yapmak isteyen akademisyenlerimizle ön görüşme yapılır ve buluşlarını kısaca anlatacakları İSTE-TTO Buluş Bildirim Formunu doldurmaları talep edilir.

  • Buluş ön araştırması yapılmak üzere çalışmış olduğumuz patent ofisine gönderilir.

  • Ön araştırma raporu olumlu olan buluşun İSTE-TTO üzerinden Patent başvuru süreci başlatılır.

 • Patent başvuru dokümanlarının hazırlanmasında gerekli bilgi birikimi nasıl sağlanacaktır?

  İSTE-TTO uzmanı tarafından buluşçulara gönderilen buluş bildirim formu doldurulup, İSTE-TTO yetkilisine teslim edildikten sonra ön araştırma işlemi gerçekleştirilecektir. Ön araştırma sonucu olumlu çıkarsa tarifname yazımına geçilecektir. Tarifname yazımı akademisyenden de talep edilebilecek ek bilgiler ile tamamlanacaktır ve devamında başvuru sürecine geçilecektir.

 • Buluş sahibi tarafından açıklanan buluş fikri nasıl koruma altına alınmaktadır.

  İSTE-TTO’ya bildirilen her buluş fikrinin gizlilik esasları içerisinde değerlendirilmesi esastır. Bu sebeple Buluş Bildirim Formu dolduran her buluşçu ile İSTE-TTO arasında Gizlilik Sözleşmesi imzalanır.

 • Buluşun ticarileşme süreci kim tarafından takip edilmektedir?

  İSTE-TTO tarafından takip edilmektedir.