İSTE TTO Teknoloji Sohbetleri kapsamında Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Müzeyyen BALÇIKANLI BANKİR hocamızın konuşmacı olduğu "İskenderun Bölgesindeki Cüruf Potansiyelinin Beton Teknolojisinde Kullanımı" konu başlıklı WEBINAR tamamlanmıştır.