İSTE-TTO Koordinatörü Seçkin Dilek tarafından Osmaniye OSB'de yer alan Ferra Filtre fabrikasının Genel Müdürü Sayın Can Teymur Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında ziyaret edilmiştir. Ortak yapılabilecek Ar-Ge projeleri, Ar-Ge Merkezi olmanın firmalar açısından önemi ve filtre sektöründe patent kavramı gibi konular görüşülmüş ve işbirliği yapılabilecek alanlar belirlenmiştir.