İSTE Öğretim Üyeleri ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetimi arasında Üniversite-Sanayi İşbirliği geliştirme faaliyetlerinin kurumsallaşması üzerine bir fikir çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, İSTE-TTO koordinatörümüz Seçkin Dilek de katılarak, kurumsal bazda Üniversite-Sanayi işbirliğinin ilk adımlarının nasıl atılması gerektiği ve TTO'nun bu işbirliğindeki görev ve sorumlulukları ile ilgili fikirlerini paylaşmıştır.