Söz konusu ortak projeler aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir:

Temel ve Uygulamalı Bilimler

Mühendislik

Sosyal Bilimler

Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

Başvuru Tarihleri: 17 Aralık 2018 – 15 Şubat 2019

Basılı Belgelerin TÜBİTAK’a iletilmesi: 1 Mart 2019

Detaylı Bilgi İçin