"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Detaylar için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-2020-yili-1-donem-1001-projelerinin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi